ติดเชื้อสะสม

(ราย)

เพิ่มขึ้น (ราย)

หายแล้ว

(ราย)

เพิ่มขึ้น (ราย)

รักษาอยู่ใน รพ.

(ราย)

เพิ่มขึ้น (ราย)

เสียชีวิต

(ราย)

เพิ่มขึ้น (ราย)

ยอดผู้ป่วยสะสม
แผนผังการพบผู้ติดเชื้อ/ตรวจสอบพื้นที่เตือนระวัง
ข้อมูลรายจังหวัด
ลำดับ อายุ เพศ จังหวัด สัญชาติ
แจ้งเตือนพื้นที่ตามคำประกาศ
Date Time Detail Location Recommend AnnounceBy Province ProvinceEn Update
Date Time Detail Location Recommend AnnounceBy Province ProvinceEn Update