จังหวัด รวม Severe moderate mild asymptom HI 0
(stepdown)
HI CI เตียง 1 เตียง 2.1 เตียง 2.2 เตียง 3 invase noninvasive highflow Favipiravi