อุดรธานี
(รพ.อุดรธานี : cmuccdc)

กำลังดึงข้อมูล..

สกลนคร
(ส.ทรัพยากรธรรมชาติฯ : air4thai)

กำลังดึงข้อมูล..

นครพนม
(สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม : air4thai)

กำลังดึงข้อมูล..

หนองคาย
(สวนสาธารณะหนองถิ่น : air4thai)

กำลังดึงข้อมูล..

เลย
(สสจ.เลย : air4thai)

กำลังดึงข้อมูล..

หนองบัวลำภู
(สสจ.หนองบัวลำภู : cmuccdc)

กำลังดึงข้อมูล..

บึงกาฬ
(ที่ว่าการ อ.เมืองบึงกาฬ : air4thai)

กำลังดึงข้อมูล..

แหล่งข้อมูล

air4thai:กรมควบคุมมลพิษ
สกล,นครพนม,หนองคาย,เลย,บึงกาฬ
cmuccdc:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อุดรธานี,หนองบัวลำภู
ID Location Date PM25 Temp Humid
จำนวนผู้ป่วย 3 เดือน ย้อนหลัง