บึงกาฬ
รายงาน Coward : 0 case

0

หนองบัวลำภู
รายงาน Coward : 0 case

0

อุดรธานี
รายงาน Coward : 0 case

0

เลย
รายงาน Coward : 0 case

0

หนองคาย
รายงาน Coward : 0 case

0

สกลนคร
รายงาน Coward : 0 case

0

นครพนม
รายงาน Coward : 0 case

0

รวมเขต 8
รายงาน Coward : case

0

จังหวัด โรงพยาบาล วันที่ ADMIT ความรุนแรง เตียง บันทึกล่าสุด บันทึกข้อมูลผู้ป่วย
รายวัน Co-ward